Etchings


B.C. Epker, Reboelje, 2008, etching, aquatint,
dry point, 17,3 x 12,4 cm, edition 1

B.C. Epker, Famke en de Dea, 2008, etching, aquatint,
11,4 x 10,2 cm, edition 4, 
Collection: M.W. Scholma, Amsterdam; M. de Dreu, Amsterdam

B.C. Epker, Wrakseling, 2008, etching, aquatint, 
10 x 11,3 cm, Jager Collection Amsterdam